Trening kompetencji rodzicielskich

Dlaczego warto?

Dzieci to istoty pełne niespodzianek, które dostarczają rodzicom wielu wrażeń. Czas spędzany z nimi to ciągła przygoda. Bywają też momenty, kiedy trudno zrozumieć ich zachowanie. Porozumienie wydaje się wówczas niemożliwe. Dlatego rozumiejąc wyzwania, którym rodzice muszą stawić czoła, nasze Centrum zaprasza na cykl warsztatów, pt.: Treningi Kompetencji Rodzicielskich. Wiedza zdobyta na warsztatach pozwoli lepiej zrozumieć zachowania naszych dzieci. Podczas spotkań będziemy skupiać się przede wszystkim na realnych przypadkach, które pojawiają się najczęściej w naszym życiu. Liczymy na aktywny udział rodziców, gdyż to ich sugestie, pytania i trudności będą stanowiły bazę pracy praktycznej. Gwarantujemy miłą i przyjazną atmosferę oraz wsparcie psychologa.

Do psychiatry możemy udać się bezpośrednio lub po tym, jak poradzi nam taką wizytę psycholog lub lekarz pierwszego kontaktu.

Cele:

  • podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych,
  • lepsze radzenie sobie z dzieckiem i problemami wychowawczymi, zmniejszenie bezradności wychowawczej,
  • poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie,
  • podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych w relacjach rodzice – dzieci.