Badania
psychotechniczne kierowców

20 lipca 2014 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy zawodowego. W związku z czym od listopada 2014 r. nasza poradnia rozszerza swoją działalność o usługi w zakresie wyżej wymienionych badań.

Nasza pracownia do badań kierowców wyposażona jest w testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a w tym: EPQ-R, FCZ-KT, CISS, RAVEN i Tablice Poppelreutera i kompleksową Aparaturę badawczą, a w tym: Miernik czasu reakcji, Wirometr, Stereometr oraz Ciemnia. Testy psychologiczne oraz badania na odpowiednio przystosowanych urządzeniach są wykonywane zgodnie z „Metodyką badań psychologicznych kierowców”. Umożliwia to rzetelne i zgodne z wiedzą psychologiczną badania cech osobowości, poziomu zdolności i predyspozycji psycho-fizycznych badanego.

Badania
psychotechniczne kierowców

20 lipca 2014 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy zawodowego. W związku z czym od listopada 2014 r. nasza poradnia rozszerza swoją działalność o usługi w zakresie wyżej wymienionych badań.

Nasza pracownia do badań kierowców wyposażona jest w testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a w tym: EPQ-R, FCZ-KT, CISS, RAVEN i Tablice Poppelreutera i kompleksową Aparaturę badawczą, a w tym: Miernik czasu reakcji, Wirometr, Stereometr oraz Ciemnia. Testy psychologiczne oraz badania na odpowiednio przystosowanych urządzeniach są wykonywane zgodnie z „Metodyką badań psychologicznych kierowców”. Umożliwia to rzetelne i zgodne z wiedzą psychologiczną badania cech osobowości, poziomu zdolności i predyspozycji psycho-fizycznych badanego.

Badania
psychotechniczne kierowców

20 lipca 2014 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy zawodowego. W związku z czym od listopada 2014 r. nasza poradnia rozszerza swoją działalność o usługi w zakresie wyżej wymienionych badań.

Nasza pracownia do badań kierowców wyposażona jest w testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a w tym: EPQ-R, FCZ-KT, CISS, RAVEN i Tablice Poppelreutera i kompleksową Aparaturę badawczą, a w tym: Miernik czasu reakcji, Wirometr, Stereometr oraz Ciemnia. Testy psychologiczne oraz badania na odpowiednio przystosowanych urządzeniach są wykonywane zgodnie z „Metodyką badań psychologicznych kierowców”. Umożliwia to rzetelne i zgodne z wiedzą psychologiczną badania cech osobowości, poziomu zdolności i predyspozycji psycho-fizycznych badanego.

Badania skierowane są do:

1. Kandydatów na kierowców oraz kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E)

2. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

3. Kierowców zawodowych (ciężarówki, autobusy, TAXI, przewóz osób, rzeczy itp.)

4. Operatorów:

 • wózków jezdniowych
 • wózków
 • akumulatorowych
 • suwnic
 • maszyn w ruchu
 • koparek
 • dźwigów
 • koparko-ładowarek

5. Osób pracujących na wysokościach.

6. Pracowników innych zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
7. Osób, wobec których w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

8. Kierowców skierowanych przez policję z powodu:

 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego,
 • przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych (24 pkt.),
  będących sprawcami kolizji lub wypadku drogowego.

Drogi kierowco PAMIĘTAJ!

Na badania należy przyjść wypoczętym oraz 48 godzin przed nim nie należy spożywać alkoholu. Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym, prawem jazdy oraz skierowaniem na badania. W dniu badania nie można przebywać na zwolnieniu lekarskim, a osoby, które noszą okulary powinny je zabrać na badanie

Jak wyglądają badania psychologiczne do pracy?

Badania psychologiczne często wywołują niepotrzebny stres. Przebieg badania psychologicznego najczęściej podzielony jest na dwa etapy. Pierwsza część teoretyczna polega na wypełnieniu testów pisemnych, określających sprawność umysłową, koncentrację, poszczególne cechy charakteru i temperament badanego. Wykorzystuje się testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Instytut Transportu Samochodowego. W drugiej części psychotestów w badaniu stosuje się aparaturę pozwalającą określić predyspozycje psychofizyczne takie jak refleks, podzielność uwagi, spostrzegawczość, ocenę odległości i inne.

W jakich zawodach wymagane są psychotesty do pracy?

Najogólniej można powiedzieć, że testy są wymagane we wszystkich zawodach związanych z wysoką odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie otaczających ich ludzi. Dokładne regulacje są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej z 28 maja 1996 roku, które określa listę profesji wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Jak wyglądają badania psychologiczne do pracy?

Badania psychologiczne często wywołują niepotrzebny stres. Przebieg badania psychologicznego najczęściej podzielony jest na dwa etapy. Pierwsza część teoretyczna polega na wypełnieniu testów pisemnych, określających sprawność umysłową, koncentrację, poszczególne cechy charakteru i temperament badanego. Wykorzystuje się testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Instytut Transportu Samochodowego. W drugiej części psychotestów w badaniu stosuje się aparaturę pozwalającą określić predyspozycje psychofizyczne takie jak refleks, podzielność uwagi, spostrzegawczość, ocenę odległości i inne.

W jakich zawodach wymagane są psychotesty do pracy?

Najogólniej można powiedzieć, że testy są wymagane we wszystkich zawodach związanych z wysoką odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie otaczających ich ludzi. Dokładne regulacje są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej z 28 maja 1996 roku, które określa listę profesji wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Do najpopularniejszych zawodów, których wykonywanie uzależnione jest od pozytywnych wyników testów psychologicznych zaliczamy:

 • pracowników służb mundurowych,

 • kierowców zawodowych,

 • maszynistów,

 • motorniczych,

 • operatorów maszyn budowlanych i transportowych,

 • kontrolerów ruchu,

 • pilotów lotniczych i morskich,

 • osoby pracujące z materiałami wybuchowymi,

 • sędziów,

 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,

 • oraz inne osoby skierowane na testy przez pracodawców.

Testy psychologiczne są również obowiązkowe dla kierowców skierowanych na badania przez Policję, Prezydenta Miasta lub Starostę. Osoby te najczęściej prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, przekroczyły limit punktów karnych lub uczestniczyły w wypadku drogowym w którym ktoś został ranny lub poniósł śmierć.