Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

Kim jest neurologopeda?

Neurorologopeda, jest specjalistą w dziedzinie logopedii i neurologii, obejmuje diagnozowanie, leczenie i rehabilitację zaburzeń komunikacji związanych z układem nerwowym.

Oto kilka głównych zadań neurorologopedy:

  • Diagnozowanie: Neurorologopeda przeprowadza ocenę komunikacji i języka u pacjenta, korzystając z różnych narzędzi i testów. Na podstawie zebranych informacji dokonuje diagnozy zaburzeń komunikacyjnych, takich jak afazja (zaburzenia mowy po udarze), dysartria (zaburzenia artykulacji spowodowane uszkodzeniami nerwowymi) lub trudności w czytaniu i pisaniu.
  • Planowanie terapii: Na podstawie diagnozy neurorologopeda opracowuje plan terapeutyczny, dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Określa cele terapii i metody, które będą skuteczne w poprawie funkcji komunikacyjnych pacjenta.
  • Terapia logopedyczna: Neurorologopeda prowadzi sesje terapeutyczne, w czasie których pomaga pacjentowi w poprawie umiejętności komunikacyjnych. Może wykorzystywać różne techniki i ćwiczenia, takie jak trening artykulacyjny, trening rozumienia mowy, ćwiczenia fonacyjne czy metody wspomagające czytanie i pisanie.
  • Rehabilitacja po urazach mózgu: Neurorologopeda zajmuje się rehabilitacją pacjentów po urazach mózgu, takich jak pourazowe afazje. Pracuje nad przywróceniem utraconych umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz pomaga pacjentowi w adaptacji do ewentualnych trwałych deficytów.
  • Wsparcie rodziny i opiekunów: Neurorologopeda współpracuje z rodziną pacjenta, udzielając informacji na temat zaburzeń komunikacji i udzielając wskazówek dotyczących metod wspomagających komunikację w codziennym życiu. Może również prowadzić szkolenia dla opiekunów, aby pomóc im w zrozumieniu i efektywnym wspieraniu pacjenta w procesie rehabilitacji.
  • Monitorowanie postępów: Neurorologopeda regularnie monitoruje postępy pacjenta w terapii i dokonuje ewentualnych dostosowań planu terapeutycznego. Prowadzi oceny postępów i dostosowuje terapię, aby zapewnić jak największe korzyści dla pacjenta.

Zadania neurorologopedy mogą się różnić w zależności od specjalizacji i obszaru praktyki. Jednak głównym celem jest poprawa komunikacji i jakości życia pacjenta dotkniętego zaburzeniami neurologicznymi.