CENTRUM Medyczno – Terapeutyczne

Nasi specjaliści

Psychiatra

Eliza Groman

Lekarz medycyny, psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Lekarz medycyny, specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem jako biegły sądowy oraz orzecznik do spraw niepełnosprawności. Początek pracy zawodowej w Szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi.
Od 2014r. zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu w Bełchatowie, obecnie na stanowisku kierowniczym Zespołu Leczenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Bełchatowie.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń nastroju, nerwicowych, lękowych, psychotycznych, wieku podeszłego oraz uzależnień.

Psycholog/

psychoterapeuta/

mgr Katarzyna Jastrzębska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny

Absolwentka studiów magisterskich na Chrześcijańskim Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych w szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Ponad dziesięcioletnią praktykę zawodową zdobyła pracując w oddziałach szpitalnych w
Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. K. Kopernika w Piotrkowie Tryb. oraz Poradni Zdrowia Psychicznego (w SSW im. M. Kopernika).

Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które należy do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)

Swoją pracę poddaje regularnej superrewizji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię par. 

Prowadzi konsultacje oraz wsparcie psychologiczne dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. 

mgr Anna Manios

Psycholog, terapeuta uzależnień

Jestem psychologiem i terapeutą uzależnień z 9-letnim stażem. Interesuje mnie człowiek, każdy, ale w szczególności ten, który zgłasza się do mnie po pomoc. Opowiedz mi o swoim problemie, a ja spróbuję poprowadzić Cię w Twojej drodze do rozwiązania.

ZAKRES WSPARCIA:

terapia uzależnień, zaburzenia depresyjne i lękowe, PTSD, radzenie sobie ze stresem, interwencja kryzysowa, samoocena i kompetencje społeczne, terapia par

 

Maciej Maj

Psycholog, psychoterapeuta

Studia psychologiczne ukończyłem ze specjalnością psychologia zdrowia oraz psychoterapia, jestem również certyfikowanym terapeutą BSFT (Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), w swoim dorobku edukacyjnym posiadam również ukończone studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii oraz rehabilitacji neuropsychologicznej.

Swoją wiedzę praktyczną i doświadczenie zawodowe zdobywam już od kilkunastu lat poprzez pracę w Szpitalu Wojewódzkim Jana Pawła II w Bełchatowie w Oddziałach – Neurologicznym, Psychiatrycznym i obecnie Ginekologiczno-położniczym z Pododdziałem Onkologii Ginekologicznej, jak również poprzez opiniowanie jako biegły sądowy ad hoc przy Sądzie Okręgowym I Wydziału Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres wsparcia:

 • psychoterapia indywidualna dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

 • terapia par i małżeństw

 • konsultacje dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi
  i rozwojowymi,

 • zaburzenia lękowe (nerwicowe),

 • zaburzenia depresyjne,

 • PTSD (zaburzenia stresu pourazowego),

 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD),

 • zaburzenia odżywiania,

 • uzależnienie w przedmiocie alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu i internetu,

 • zaburzenia preferencji seksualnych,

 • interwencja kryzysowa,

 • psychologia sportu dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

 • diagnoza i terapia neuropsychologiczna,

 • opiniowanie dla potrzeb Sądu w sprawach cywilnych (ubezwłasnowolnienie, odszkodowania, sprawy rozwodowe, kompetencje rodzicielskie) oraz karnych.

mgr Marta Ałaszewska

Psycholog, pedagog

Absolwentka studiów psychologicznych oraz studiów pedagogicznych.

Pracuję w oparciu o zasoby klienta. Celem jaki sobie stawiam jest znalezienie jego mocnych stron i towarzyszenie mu w odkrywaniu przez niego nowych możliwości i rozwiązań, które będą mu służyły.

Fascynuje mnie człowiek i jego potencjał. Jestem osobą otwartą i akceptującą ludzi niezależnie od ich poglądów, narodowości, wiary czy orientacji seksualnej.

Zajmuję się pomocą klientom zgłaszającym się z:

– sytuacjami kryzysowymi,
– poczuciem pustki,
– diagnoza trudności w uczeniu się,
– problemy w relacją rodzinnych i parach,
– niezadowolenie z siebie/swojego życia,
– trudnościami z radzeniem sobie ze stresem,
– poczuciem samotności,
– niskim poczuciem własnej wartości,
– potrzebą nauczenia się pewnych umiejętności psychologicznych – psychoedukacja.

 

mgr Martyna Koper

Psycholog, seksuolog

Pracuję pomocowo z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, również z parami w kryzysach, zaburzeniach emocjonalnych, problemach w sferze seksualnej, oraz z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną w radzeniu sobie z funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym.

mgr Justyna Wiśniewska-Adamczyk

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta EMDR

Certyfikaty:

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży (Centrum CBT)

I stopień studiów podyplomowych w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet SWPS)

Terapia EMDR (Uniwersytet SWPS)

mgr Karol Adamczyk

Psycholog, terapeuta par, trener EEG Biofeedback II stopnia, pedagog

Ukończyłem studia neurokognitywistyczne, dzięki którym posiadam również wiedzę z zakresu neurologii oraz psychologii.

Jestem ponadto absolwentem jedynych w Polsce akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej szkoleń z zakresu Terapii Biofeedback prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów w kraju.

Wiedzę z zakresu terapii par uzyskałem poprzez szkolenia z tego zakresu na brytyjskim Holbeck College („Couples Counselling” ) oraz amerykańskiej Transformation Academy („Relationship Coaching”).

Lic Andrzej Ślesiński

Aspirant pracy socjalnej

Zawodowo jestem Aspirantem pracy socjalnej w Miejskim ośrodku pomocy społecznej w Bełchatowie, pomagam osobom które znajdują się w sytuacji głębokiego bezrobocia, uzależnienia od pomocy socjalnej.

Wspieram swoich klientów w procesie powrotu na rynek pracy, motywowaniu ich, pomocy terapeutycznej i formalnej w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz odkrywaniu swoich mocnych stron.

Jestem absolwentem Akademii humanistyczno ekonomicznej w Łodzi, specjalizuje się w psychologii zdrowia i jakości życia, obecnie jestem studentem studiów  magisterskich w Wyższej szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu o specjalizacji psychologia Dzieci i Młodzieży. Pracuje w duchu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu który opiera się na trzech zasadach:
1. Jeśli coś działa tego więcej.
2. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej.
3. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego.

Zapraszam do współpracy tych którzy szukają rozwiązania dla swoich problemów, traum, trudnych sytuacji życiowych, tych którzy w swoim rozwoju utknęli w miejscu i nie wiedzą w którą stronę pójść dalej, również tych którzy mają problem z nazwaniem swoich potrzeb.

Porozumiewam się komunikatywnie w języku ukraińskim, dlatego też w
pracy zajmuje się obsługą i udzielaniem pomocy obywatelom ukraińskim. Czekam z konsultacją dla tych którzy:
-maja trudności z adaptacją za granicą
-maja trudności z nawiązaniem relacji z dzieckiem, trudności z nauką, prześladowaniem w szkole.
-mają problemy z samoocena, pewnością siebie i wejściem na rynek pracy
-nie możecie poradzić sobie z poczuciem winy

mgr Marta Dziubałtowska

Psycholog oraz certyfikowany psychoterapeuta poznawczo- behawioralny

Absolwentka studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Posiada 12 – letnią praktykę zawodową, z czego 11 lat to praca w poradnictwie (poradnia psychologiczno – pedagogiczna) – m.in. w obszarze diagnozy i terapii psychologicznej. Swoją wiedzę i umiejętności doskonali na bieżąco poprzez szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach wychowawczych i edukacyjnych, profilaktyki uzależnień i wiele innych.

Zakres wsparcia:
– Konsultacje psychologiczne.
– Indywidualna terapia psychologiczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
– Diagnoza psychologiczna – szczególnie w obszarze różnego rodzaju trudności edukacyjnych, wychowawczych, zakłóceń funkcjonowania emocjonalnego itp.

 

mgr Iwona Gajda

Psycholog oraz certyfikowany psychoterapeuta poznawczo- behawioralny

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku:

 • psychologia w specjalności psycholog kliniczny na SWPS w Katowicach,
 • czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie
  SWPS. Posiadam certyfikat terapeuty poznawczo – behawioralnego ( nr 899).
  Swoją pracę poddaje regularnej superrewizji, jestem członkiem PTTPiB (Polskiego
  Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).


Zakres wsparcia:

psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej w zakresie:
– zaburzeń lękowych (pod postacią specyficznych fobii, lęku społecznego) w tym PTSD (zaburzenia stresu pourazowego, które pojawia się jako następstwo traumatycznego wydarzenia w życiu dziecka),
– zaburzeń depresyjnych,
– zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych
– zaburzeń odżywiania
– prowadzę konsultacje dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi
i rozwojowymi.

Posiadam 8-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Paulina Śliz

Instruktor Terapii Uzależnień

Jestem Instruktorem Terapii Uzależnień w Studiu Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis w Łodzi, akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – SU/13/2020/02 posiadam status instruktora terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Od 2013 roku jestem pracownikiem Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Swoje doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi rozwijałam podczas różnych wolontariatów w Poradni Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia, w Poradni Życia Rodzinnego oraz w Schronisku Dla Osób Bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie.

Prowadzę terapie indywidualne.

W procesie terapii uzależnień, stawiam za cel reedukację i resocjalizację uzależnionej osoby. Pomagam uzależnionemu w zerwaniu z nałogiem oraz w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Bo wiem, każda osoba z tym problemem ma szansę na wyjście z uzależnienia, jeśli uczciwie i szczerze przyzna się do swojej choroby i poprosi o pomoc innych.mgr Magdalena Jackowska

Psychoterapeuta poznawczo - behawioralny

Jestem psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Oferuję pomoc osobom cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, borykajacym się z obniżonym poczuciem własnej wartości, dotkniętym uzależnieniem bliskiej osoby oraz uzależnionym.

Mgr Justyna Kosela

Terapeutka uzależnień

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii SU/04/2019/01 i posiadam statut specjalisty psychoterapii uzależnień trakcie certyfikacji.

W 2022 r. ukończyłam studia pedagogiczne o specjalizacji resocjalizacja w Wyższa Szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi.

Ukończyłam szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – szkolenie dla terapeutów uzależnień” w Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH w 2020r.

Posiadam certyfikat nr 29/2021 – uzyskany w ramach szkolenia „Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży” realizowanego przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju w Warszawie.

Ukończyłam szkolenie „Terapia wybranych uzależnień behawioralnych w oparciu o Metodę Dialogu Motywującego – szkolenie dla terapeutów uzależnień” w Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH w 2022 r.

Anna Szmoniewska

Psycholog dziecięcy

Zawodowo jestem psychologiem, pedagogiem i dogoterapeutką, a prywatnie
mamą trójki dzieci. Pracuję w duchu Porozumienia bez Przemocy i w oparciu o Rodzicielstwo Bliskości. Oznacza to, że każdego człowieka traktuję z szacunkiem i należytą godnością. Nie oceniam, nie krytykuję i nie osądzam, ponieważ uważam, że każdy człowiek działa w zgodzie ze swoimi potrzebami i robi tyle, na ile pozwalają mu jego zasoby. Bliskie jest mi również podejście Rodzicielstwa przez Zabawę, gdyż zabawa, to główny język komunikacyjny dzieci. Na codzień pracuję z dziećmi, nauczycielami i rodzicami w Przedszkolu nr 8 w Bełchatowie, w Przedszkolu „Aktywne Maluchy” oraz udzielając konsultacji w Fundacji rozwoju „Nitka”. Nieustannie poszerzam swoje kwalifikacje szkoląc się na licznych kursach, szkoleniach, konferencjach oraz webinarach.

Zapraszam na konsultacje rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem lub zachowaniem swoich dzieci, chcą poprawić swoje relacje z dziećmi i lepiej zrozumieć działania swoich pociech. W pracy z rodzicami stawiam na współpracę, aby wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania pomagające dzieciom i całej rodzinie. W pracy z dziećmi towarzyszę im w trudnościach i uczę przeżywania wszystkich emocji, umiejętności radzenia sobie w życiu społecznym, treningów relaksacyjnych  uważności. Uczę dzieci adekwatnego wyrażania złości, radzenia sobie z lękiem, wspieram dzieci nieśmiałe, z trudnością w adaptacji, z niską samooceną, a także przeżywające trudne sytuacje życiowe.

Pedagog

mgr Olga Ziółkowska

Pedagog, logopeda, terapeuta osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera, trener umiejętności społecznych

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiem, terapeutą osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, terapeutą pedagogicznym, logopedą, surdopedagogiem, trenerem terapii ręki oraz certyfikowanym trenerem Metody Dobrego Startu. Prowadzę liczne zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie Jogi dla dzieci, logorytmiki, treningu umiejętności społecznych oraz symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania.Różnorodne doświadczenia pedagogiczne i terapeutyczne zdobywałam pracując z dziećmi w przedszkolach integracyjnych oraz specjalnych. Organizowałam również Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

 

mgr Katarzyna Chałubek

Oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, rewalidator, trener grafomotoryki oraz terapeuta ręki

Ukończyła studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Obecnie jestem na etapie doskonalenia warsztatu pracy z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz niedowidzeniem na studiach podyplomowych. Na co dzień pracuje jako rewalidator z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej.

mgr Katarzyna Imielczyk

Pedagog

Jestem pedagogiem z długoletnim doświadczeniem

Zakres:

– diagnozowania trudności w nauce, czytaniu, pisaniu

– diagnozowania i terapii trudności emocjonalnych, w konfliktach z rówieśnikami

– terapii pedagogicznej trudności w czytaniu i pisaniu, arteterapii dla dzieci z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi

– prowadzę zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie w różnym wieku

Ewa Lewińska

Pedagog, Terapeuta Neurotektylny

Jestem nauczycielką klas 0 – 3 z długoletnim stażem. Ostatnio również nauczycielką wspomagającą ucznia z wyzwaniami. Zawsze interesował mnie uczeń jako człowiek, dlatego też rozwijałam swoje umiejętności w zakresie wspierania terapeutycznego dziecka w szerokim zakresie działania. W swojej działalności szczególnie opieram się na Gimnastyce Mózgu® dr Paula Dennisona oraz wiedzy zdobytej na wielu kursach w Międzynarodowym Instytucie dr Svietlany Masgutovej.


– Integracja odruchów ustno -twarzowych,
– Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych
– archetypy rozwoju ruchowego
– terapia neurotektylna a integracja motoryki pierwotnej i odruchów wg Swietlany Masgutovej,- integracja układu propriopcetywnego wg programu Beverly Hunter

Terapeuta integracji sensorycznej

mgr Katarzyna Sobańska

Fizjoterapeuta oraz certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia.
Ukończyła studia podyplomowe: integracja sensoryczna.
Jest członkiem krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.

Zakres wsparcia:
– rehabilitacja dorosłych, młodzieży I dzieci.
– integracją sensoryczną dzieci (diagnoza I terapia si).

 

Logopeda

Mgr Iwona Bielecka

Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedag.

W zawodzie logopedy pracuję od 25 lat. Posiadam również doświadczenie w pracy z dziećmi niesłyszącymi ( znam język migowy) a także z dziećmi, z niepełnosprawnością intelektualną.

Wciąż rosnąca liczba dzieci z problemami neurorozwojowymi skłaniała mnie do poszukiwań nowych rozwiązań terapeutycznych, dlatego też ukończyłam trzystopniowy Program  Rozwoju Komunikacji  „Makaton”. Kurs Terapeuta Behawioralny Dzieci z Autyzmem (trzy moduły), szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz wiele innych.

Jestem również Trenerem Biofeedback EEG I stopnia. Pracuję z dziećmi z afazją, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, jąkaniem,  oligofazją. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję wiedzę zdobytą na wyżej wymienionych kursach  i szkoleniach. 

Prywatnie jestem mamą nastolatka, nie cierpię hipokryzji oraz fałszywej empatii.

mgr Hanna Paradecka

Logopeda, oligofrenopedagog

„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.”

Jeśli chcesz tak pięknie wymawiać każde słowo to zapraszam.
Nazywam się Hanna Paradecka i jestem logopedą z 10-letnim stażem oraz oligofrenopedagogiem, czyli terapeutą osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Mgr Renata Rudzka​

Logopeda​

Jestem wieloletnim pedagogiem z dużym doświadczeniem. Ukończyłam także czterosemestralne studia podyplomowe z zakresu logopedii w Wyższej Szkole
Komunikowania, Politologii i stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

Prowadzę diagnozę logopedyczną zaburzeń mowy a także terapię (opóźnionego rozwoju mowy, wad artykulacyjnych, niepłynności mowy itp.). Staram się rozwijać swoje umiejętności, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestniczę w szkoleniach logopedycznych prowadzonych przez uznane autorytety z dziedziny logopedii.

Możliwość sprawnej komunikacji z otoczeniem wpływają na rozwój dziecka i jakość dalszego dorosłego życia, dlatego poprawna mowa jest bardzo istotna.