Seksuolog

Dlaczego warto skorzystać z pomocy seksuologa?

Świadczymy usługi z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń związanych z seksualnością oraz zdrowiem psychicznym. Pomagamy m. in. osobom, które przeżywają stratę lub zawód miłosny, doświadczają trudności w związkach, cierpią z powodu przeciążenia stresem, zainteresowane są rozwojem osobistym. Udzielamy kompleksowej pomocy parom borykającym się m. in. z: trudnościami w wzajemnych relacjach, wzrostem obojętności, zaburzoną komunikacją, trudnościami w zachowaniu autonomii, oziębłością seksualną, frustracją wzajemnych potrzeb, zdradą, perspektywą rozpadu związku.

Poradnictwo seksuologiczne, diagnostyka i leczenie:

Kobiety:

 • pochwica
 • dyspareunia
 • anorgazmia
 • oziębłość seksualna
 • vulvodynia
 • i inne dysfunkcje

Mężczyżni:

 • zaburzenia erekcji
 • przedwczesny wytrysk
 • opóźniony wytrysk
 • zaburzenia popędu płciowego
 • i inne dysfunkcje.

Dziecięce zachowania seksualne, które mogą niepokoić

Zachowania seksualne dzieci, mogą przybrać niepokojącą formę. Rodzice lub osoby z otoczenia dziecka, powinni zwrócić szczególna uwagę na zachowania seksualne dziecka, które:

 • występują częściej lub utrzymują się dłużej niż należałoby się spodziewać, biorąc pod uwagę etap rozwoju dziecka
 • często odrywają dziecko od normalnych form aktywności
 • nie ustępują pod wpływem na ogół skutecznych interwencji rodziców
 • występują między dziećmi, które znacznie się różnią pod względem wieku lub poziomu rozwoju
 • wzbudzają strach lub niepokój u innych dzieci
 • wiążą się z przymusem lub agresją
 • są szkodliwe dla dziecka, które je podejmuje, bądź dla innych dzieci

Do nietypowych zachowań dzieci, można zaliczyć:

 • nadmierne zainteresowanie sferą seksualną – przejawianie treści seksualnych w każdej podejmowanej zabawie lub rozmowach
 • odtwarzanie w zabawie różnych zachowań, szczegółowych gestów, przypominających bardziej zachowanie osoby dorosłej niż dziecka
 • używanie zbyt szczegółowego słownictwa związanego z zachowaniami seksualnymi i miejscami intymnymi
 • podejmowanie lub próby podjęcia zachowań seksualnych, (takich jak kontakt oralno – genitalny, penetracja waginalna, analna), bez przywiązywania do nich zbyt dużej wagi, banalizując je, zachowując się tak, jakby było to naturalne zachowanie dla dziecka w relacjach z innymi ludźmi
 • zastraszanie oraz zmuszanie innych dzieci (najczęściej młodszych lub słabszych), do zachowań lub zabaw o charakterze erotycznym
 • masturbowanie publiczne
 • zachowania seksualne mogące wyrządzić krzywdę
 • zdenerwowane dziecko, zamiast rozładować emocje, złoszcząc się i płacząc, zaczyna się onanizować
 • prezentowanie w swojej twórczości (np. rysunkach, piosenkach, wierszykach) treści seksualnych, zbyt szczegółowych, przedstawiających czynności lub kontakty seksualne

U dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi mogą także występować inne wymagające interwencji problemy psychiczne, takie jak:

 • lęk
 • depresja
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • symptomy stresu pourazowego (PTSD),
 • zaburzenie opozycyjno-buntownicze (ODD)

Oferujemy pomoc dla pacjentów indywidualnych w zakresie m.in.:

 • dysfunkcji seksualnych
 • zaburzeń preferencji seksualnych
 • zaburzeń seksualnych
 • zaburzeń relacji partnerskiej
 • zaburzeń dojrzewania psychoseksualnego
 • zaburzeń więzi partnerskiej/małżeńskiej
 • trudności w określeniu bądź akceptacji swojej orientacji seksualnej
 • diagnostyki i leczenia depresji oraz innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, fobii, zespołu stresu pourazowego
 • planowania rodziny i powrotu płodności po porodzie