RazemQ sp. z o.o. jest podmiotem przechowującym i zarządzającym danymi osobowymi klientów wityrny www.razemq.pl

Wszystkie pytania oraz informacje odnośnie danych osobowych prosimy kierować na adres email: rejestracja@razemq.pl