Psychoterapia indywidualna

Czym jest psychoterapia?

psychoterapia indywidualna skupia się na indywidualnych potrzebach i wyzwaniach osoby uczestniczącej w terapii.

Psychoterapia indywidualna może być stosowana w leczeniu różnych problemów emocjonalnych, takich jak:

 • depresja,
 • lęki,
 • zaburzenia nastroju,
 • uzależnienia,
 • traumy
 • problemy związane z relacjami.

Jak wygląda terapia?

W psychoterapii indywidualnej terapeuta pracuje bezpośrednio z jedną osobą, co pozwala na indywidualne podejście do jego sytuacji i potrzeb. Terapeuta pomaga pacjentowi w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów, odkrywaniu swoich sił i zasobów oraz rozwijaniu zdrowszych sposobów funkcjonowania psychicznego. Forma psychoterapii indywidualnej może się różnić w zależności od podejścia terapeutycznego, jakiego używa terapeuta. Istnieje wiele różnych szkół i podejść terapeutycznych, takich jak psychodynamika, terapia poznawczo-behawioralna, terapia gestalt, terapia poznawcza czy terapia systemowa. Każda z tych metod ma swoje unikalne cechy i techniki terapeutyczne.

Najpopularniejsze techniki terapeutyczne:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): To podejście oparte na założeniu, że nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane. CBT skupia się na identyfikowaniu negatywnych myśli i wzorców myślowych, które mogą przyczyniać się do problemów emocjonalnych i zachowań problematycznych. Terapeuta pomaga klientowi w identyfikowaniu i zmienianiu szkodliwych przekonań oraz uczy zdrowych strategii radzenia sobie.

 • Terapia interpersonalna (IPT): Ta forma terapii koncentruje się na poprawie relacji interpersonalnych i rozwiązywaniu problemów międzyludzkich. Terapeuta i klient analizują wzorce komunikacji, konflikty, utraty, zmiany życiowe i inne czynniki, które wpływają na zdrowie psychiczne. Celem IPT jest zwiększenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji.

 • Terapia psychodynamiczna: Opiera się na teorii, że nasze doświadczenia z dzieciństwa i nieświadome procesy mają wpływ na nasze obecne emocje i zachowania. Terapeuta pomaga klientowi zrozumieć i odkryć ukryte motywy, konflikty i wzorce, które mogą przyczyniać się do problemów emocjonalnych. Terapia psychodynamiczna koncentruje się na rozwijaniu świadomości siebie i wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu klienta.

 • Terapia gestalt: To podejście terapeutyczne, które skupia się na teraźniejszości i świadomości własnych uczuć, myśli i ciała. Terapeuta zachęca klienta do eksplorowania swoich doświadczeń w bezpośredni i autentyczny sposób. Terapia gestalt wykorzystuje różne techniki, takie jak role-playing, dialog wewnętrzny i eksperymenty, aby pomóc klientowi zwiększyć samoświadomość i zaakceptować siebie.

   

Psychoterapia indywidualna w naszym centrum jest prowadzona przez wykwalifikowanych i licencjonowanych terapeutów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentami w terapii.