Terapia rodzinna

Czym jest terapia rodzinna?

Głównym celem terapii rodzinnej jest odnalezienie źródła problemu, który sprawił, że rodzina przestała funkcjonować poprawnie. Terapią rodzinną objęta jest z reguły cała rodzina wraz dziećmi. Dzięki wspólnej terapii rodzice mogą lepiej zrozumieć swoje dzieci, szczególnie dzieci będące nastolatkami. Natomiast dzieci mają możliwość poznania intencji rodziców. Terapia rodzinna jest pomocna, gdy rodzina przeżywa trudności, problemy lub kryzys, z którym trudno jej sobie poradzić.

Terapia rodzin jest pomocna w przezwyciężeniu trudności, z jakimi zmaga się system rodzinny.

Do kogo skierowana jest terapia rodzinna?

Główne obszary do pracy z rodziną to :

 • problemy w komunikacji pomiędzy członkami rodziny,
 • narastające konflikty w rodzinie,
 • częste kłótnie,
 • problemy wychowawcze z dziećmi,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) u nastolatka,
 • zachowania autodestrukcyjne u dzieci i nastolatków,
 • trudności w porozumiewaniu się między małżonkami,
 • pojawienie się przewlekłej choroby u któregoś z członków rodziny,
 • choroba alkoholowa w rodzinie,
 • nagła zmiana sytuacji życiowej, wpływająca na zburzenie równowagi w rodzinie,
 • brak uczucia więzi i zrozumienia w rodzinie.