Terapia małżeńska/par

Dlaczego warto skorzystać z terapii dla małzeństw/par?

Terapia par to forma terapii adresowanej do osób – partnerów w związku, który może mieć formalny lub nieformalny charakter. Dlatego terapia małżeńska i terapia par to terminy używane coraz częściej zamiennie. Terapia par jest formą pomocy w sytuacjach kiedy problem dotyczy relacji między partnerami/małżonkami. Spotkania z terapeutą mogą pomóc w zrozumieniu kryzysu czy konfliktu, w polepszeniu jakości wzajemnych relacji, poprawie komunikacji i bliskości między partnerami. Terapia par i terapia małżeńska polecana jest nie tylko dla związków, które przeżywają kryzys, trudności czy konflikty, ale również dla tych, w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Z terapii małżeńskiej / terapii par mogą korzystać pary, szukające porozumienia, ale także te, które podjęły już decyzję o rozstaniu lub rozważają możliwość podjęcia takiej decyzji. Celem takich sesji jest pomoc w zrozumieniu przyczyn niepowodzenia związku, zamknięcie wspólnych spraw, ustalenie relacji na przyszłość. Takie postępowanie pomaga w wejściu w przyszłości w nowy, dojrzalszy związek.

Terapia par adresowana jest dla osób które:

  • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie
  • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek
  • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku
  • doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada)
  • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania
  • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu

Terapia prowadzona jest przez psychologów i pedagogów. Trudno jest określić z góry czas trwania terapii, w dużej mierze zależy to od powodu jaki zgłaszają partnerzy. Sesje terapeutyczne trwają zwykle 1 – 1,5 godz. Odbywają się na ogół co 2 tygodnie lub częściej według osobistych ustaleń z terapeutą. Z czasem (pod koniec terapii) ulegają rozrzedzeniu.

Dlaczego warto skorzystać z terapii dla rodzin?

Terapia rodzin stosowana jest w sytuacjach kiedy pojawia się kryzys w rodzinie, który ma związek z relacjami między członkami rodziny lub bezpośrednio na nie wpływa, przeważnie dotyczy problemów wychowawczych i konfliktów z dziećmi. Spotkania rodzinne mogą przyczynić się do poprawy więzi emocjonalnych, komunikacji między członkami rodziny, a także pomóc w zniesieniu objawów, które były przyczyną trudności w rodzinie. Terapia prowadzona jest przez psychologów i pedagogów. Zapraszani na nie są wszyscy członkowie rodziny, a więc rodzice i dzieci i inni członkowie rodziny mieszkający wspólnie. Zdarza się, że w rodzinnych sesjach uczestniczą również dziadkowie, a bywa, że także opiekunki dzieci – jeśli ich obecność w życiu rodziny jest na tyle ważna, że funkcjonują w niej niemalże jak członkowie rodziny. Podczas rodzinnych konsultacji lub sesji terapeutycznych uwaga terapeuty koncentruje się na wszystkich członkach rodziny; żaden z nich nie jest ważniejszy, ani nie jest „pacjentem bardziej” niż pozostali. Celem wspólnej pracy jest lepsze funkcjonowanie rodziny osiągane poprzez poprawę wzajemnego rozumienia potrzeb, przeżyć wszystkich osób w rodzinie, poprawę relacji i komunikacji w rodzinie. Istnieją naukowe potwierdzenia skuteczności terapii rodzinnej w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń jedzenia, nerwic jednego z członków rodziny. Terapia rodzinna towarzyszy wówczas często indywidualnej terapii pacjenta, pomagając zbudować rodzinę, która jet realnym wsparciem w powracaniu do zdrowia.

Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie i trwają zwykle do 1,5 godzin.