Specjaliści

mgr Katarzyna Chałubek

ligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki I i Ii stopnia, trener grafomotoryki, rewalidator

Ukończyła studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Obecnie jestem na etapie doskonalenia warsztatu pracy z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz niedowidzeniem na studiach podyplomowych. Na co dzień pracuje jako rewalidator z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej.

mgr Magdalena Jackowska

Psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Jestem psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Oferuję pomoc osobom cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, borykajacym się z obniżonym poczuciem własnej wartości, dotkniętym uzależnieniem bliskiej osoby oraz uzależnionym.

mgr Katarzyna Jastrzębska

Psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży oraz doroosłych.

Prowadzę konsultację oraz wsparcie psychologiczne dla osób znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej.

mgr Anna Manios

psycholog

Jestem psychologiem i terapeutą uzależnień z 9-letnim stażem. Interesuje mnie człowiek, każdy, ale w szczególności ten, który zgłasza się do mnie po pomoc.
Opowiedz mi o swoim problemie, a ja spróbuję poprowadzić Cię w Twojej drodze do rozwiązania.

ZAKRES WSPARCIA: terapia uzależnień, zaburzenia depresyjne i lękowe, PTSD, radzenie sobie ze stresem, interwencja kryzysowa, samoocena i kompetencje społeczne, terapia par

mgr Renata Rudzka

logopeda

Jestem pedagogiem z wieloletnim
doświadczeniem. W swojej pracy specjalizuje się w diagnozie i terapii logopedycznej.

Rodzicu, jeśli wymowa Twojego dziecka różni się od wymowy rówieśników lub Cię niepokoi postaram się rozwiać Twoje wątpliwości i pomóc
dziecku.

mgr Marta Ałaszewska

psycholog, pedagog

Absolwentka studiów psychologicznych oraz studiów pedagogicznych.

Pracuję w oparciu o zasoby klienta. Celem jaki sobie stawiam jest znalezienie jego mocnych stron i towarzyszenie mu w odkrywaniu przez niego nowych możliwości i rozwiązań, które będą mu służyły.

Fascynuje mnie człowiek i jego potencjał. Jestem osobą otwartą i akceptującą ludzi niezależnie od ich poglądów, narodowości, wiary czy orientacji seksualnej.

mgr Hanna Paradecka

logopeda

“W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.”

Jeśli chcesz tak pięknie wymawiać każde słowo to zapraszam.
Nazywam się Hanna Paradecka i jestem logopedą z 10-letnim stażem oraz oligofrenopedagogiem, czyli terapeutą osób z niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Martyna Koper

psycholog, seksuolog

Pracuję pomocowo z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, również z parami w kryzysach, zaburzeniach emocjonalnych, problemach w sferze seksualnej, oraz z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną w radzeniu sobie z funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym.

mgr Justyna Wiśniewska-Adamczyk

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta EMDR

Certyfikaty:

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży (Centrum CBT)

I stopień studiów podyplomowych w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet SWPS)

Terapia EMDR (Uniwersytet SWPS)

mgr Karol Adamczyk

psycholog, trener EEG Biofeedback II stopnia, pedagog

Ukończyłem studia neurokognitywistyczne, dzięki którym posiadam również wiedzę z zakresu neurologii oraz psychologii.

Jestem ponadto absolwentem jedynych w Polsce akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej szkoleń z zakresu Terapii Biofeedback prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów w kraju.