PSYCHOLOG DLA DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻYKonsultacja / Terapia psychologiczna –  30 min. 85zł / 60 min. 150zł 

Trening kompetencji rodzicielskich – 60 min. 160zł

Terapia par/małżeńska – 60 min.- 170zł / 120 min. 320zł

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNEDiagnoza poziomu inteligencji i wydanie opinii – 2 godz. 280zł + 50 -100zł opinia

Badanie psychologiczne dzieci i młodzieży pod kątem wykrycia depresji – 2 godz. – 280zł + 50zł opinia

Badanie Testem Osobowości – 2 godz. – 270zł + 50zł opinia

Badanie psychologiczne testem MMPI i wystawienie opinii ok. 3 godz. – 350zł + 100zł opinia

Testy organiczne + test poziomu inteligencji wystawienie opinii ok. 3 godz. – 350zł + 50 – 100zł opinia

Badania psychologiczne na broń – 250zł

Zaświadczenie z odbytej konsultacji/terapii – 50zł

Opinia z odbytej konsultacji/terapii – 50zł – 150zł

 

SEKSUOLOG
Konsultacja / Terapia seksuologiczna – 30 min. 90zł / 60 min. 150zł

 

PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ DLA DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY
Konsultacja / Terapia uzależnień dla młodzieży i dorosłych – 30 min. 85zł / 60 min. 150zł

 

LOGOPEDA
Konsultacja / Terapia logopedyczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży – 30 min. 70zł / 60 min. 120zł

 

PEDAGOGKonsultacja / Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży – 30 min. 70zł / 60 min. 120zł

Terapia Ręki – 30 min. 70zł / 60 min. 120zł

Metoda Dobrego Startu – 30 min. 70zł / 60 min. 120zł

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci (pierwsa konsultacja) – 60 min. 140zł

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci (zajęcia grupowe) – 60min. 100zł

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEBadanie pedagogiczne i wydanie opinii – 1,5 godz. 150zł + 50zł opinia

Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej 6-latka i wydanie opinii – ok. 3 godz. – 2 spotkania 300zł + 80zł opinia

Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne i wydanie opinii dla osoby nieletniej (kl. I-III S.P.) – ok. 3 godz. – 2 spotkania 300zł + 80zł opinia

Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności (dysleksja / dysortografia) uczeniu się i wydanie opinii – ok. 4 godz. – 2 spotkania 320zł + 80zł opinia

 

INTEGRACJA SENSORYCZNAKonsultacja / Terapia Integracji Sensorycznej dla dzieci i młodzieży – 60 min. 110zł

Pełna diagnoza integracji sensorycznej (dzieci powyżej 4 r.ż.) – 3 godz. – 3 spotkania 360zł + 100zł opinia

Skrócona diagnoza integracji sensorycznej (dzieci poniżej 4 r.ż.) – 1 -1,5 godz. – 200zł + 100zł opinia

 

EEG BIOFEEDBACKKonsultacja wstępna przed treningami Biofeedback EEG + QEEG do 60 min. – 120zł

Trening Biofeedback EEG 45 min. – 100zł

PAKIETY
10 treningów EEG Biofeedback – 900zł

 

REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY

Gimnastyka korekcyjna zajęcia indywidualne  60min. – 130zł

Masaż leczniczy (diagnoza + terapia) 60min. – 130zł

 

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE DLA KIEROWCÓWBadanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 15 – 30 min. 25zł

Badanie operatorów maszyn 45 – 60 min. 80zł

Badania psychologiczne w zakresie medycyny pracy –  105zł

Badanie dla kierowców kat. B, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują pojazdem 60 min. 120zł

Kompleksowe badanie psychotechniczne (pozostałe kategorie) 60 – 90 min. 150zł

Badanie psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych 60 – 90 min. 150zł

Badanie kierowców skierowanych przez policję (przekroczenie punktów, prowadzenia po alkoholu bądź spowodowanie wypadku) 60 – 90 min. 150zł

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZYT

*W przypadku braku możliwości stawienia się na umówionej wizycie pacjent jest zobowiązany do powiadomienia o odwołaniu wizyty na min. 24 godziny przed terminem zaplanowanej wizyty drogą telefoniczną, smsem lub mailem. Za wizytę, która nie została odwołana z 24 godzinnym wyprzedzeniem pacjent zobowiązany jest wnieść pełną opłatę.