Świadczymy usługi z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń związanych z seksualnością oraz zdrowiem psychicznym.

Pomagamy m. in. osobom, które przeżywają stratę lub zawód miłosny, doświadczają trudności w związkach, cierpią z powodu przeciążenia stresem, zainteresowane są rozwojem osobistym. Udzielamy kompleksowej pomocy parom borykającym się m. in. z: trudnościami w wzajemnych relacjach, wzrostem obojętności, zaburzoną komunikacją, trudnościami w zachowaniu autonomii, oziębłością seksualną, frustracją wzajemnych potrzeb, zdradą, perspektywą rozpadu związku.

Poradnictwo seksuologiczne, diagnostyka i leczenie:

KOBIETY:

MĘŻCZYŹNI:

DZIECIĘCE ZACHOWANIA SEKSUALNE, KTÓRE MOGĄ NIEPOKOIĆ

Zachowania seksualne dzieci, mogą przybrać niepokojącą formę. Rodzice lub osoby z otoczenia dziecka, powinni zwrócić szczególna uwagę na zachowania seksualne dziecka, które:

Do nietypowych zachowań dzieci, można zaliczyć:

U dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi mogą także występować inne wymagające interwencji problemy psychiczne, takie jak:

Oferujemy pomoc dla pacjentów indywidualnych w zakresie m.in.: