Badania psychotechniczne kierowców

20 lipca 2014 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy zawodowego. W związku z czym od listopada 2014 r. nasza poradnia rozszerza swoją działalność o usługi w zakresie wyżej wymienionych badań.
Nasza pracownia do badań kierowców wyposażona jest w testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a w tym: EPQ-R, FCZ-KT, CISS, RAVEN i Tablice Poppelreutera i kompleksową Aparaturę badawczą, a w tym: Miernik czasu reakcji, Wirometr, Stereometr oraz Ciemnia. Testy psychologiczne oraz badania na odpowiednio przystosowanych urządzeniach są wykonywane zgodnie z „Metodyką badań psychologicznych kierowców”. Umożliwia to rzetelne i zgodne z wiedzą psychologiczną badania cech osobowości, poziomu zdolności i predyspozycji psycho-fizycznych badanego.

Badanie skierowane są do:

  1. Kandydatów na kierowców oraz kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E)
  2. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  3. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  4. Kierowców zawodowych (ciężarówki, autobusy, TAXI, przewóz osób, rzeczy itp.)
  5. Operatorów:

wózków jezdniowych
wózków akumulatorowych
suwnic
maszyn w ruchu
koparek
dźwigów
koparko-ładowarek

  1. Osób pracujących na wysokościach.
  2. Pracowników innych zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
  3. Osób, wobec których w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
  4. Kierowców skierowanych przez policję z powodu:

– prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego,
– przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych (24 pkt.),
– będących sprawcami kolizji lub wypadku drogowego.

Drogi Kierowco pamiętaj, że na badania należy przyjść wypoczętym oraz 48 godzin przed nim nie należy spożywać alkoholu. Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym, prawem jazdy oraz skierowaniem na badania. W dniu badania nie można przebywać na zwolnieniu lekarskim, a osoby, które noszą okulary powinny je zabrać na badanie.