Czym są zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości to złożone i trwałe wzorce myślenia, emocje oraz zachowania, które odbiegają znacząco od normy społecznej i mogą znacząco wpływać na relacje międzyludzkie, funkcjonowanie zawodowe oraz ogólną jakość życia jednostki. Zaburzenia te mogą sprawiać, że jednostka ma trudności w adaptacji do różnych sytuacji życiowych, co prowadzi do powtarzających się problemów oraz konfliktów. Radzenie sobie […]

Wstęp do neuropsychologii

Lorem ipsum dolor sit amet, contetur adcing elit sled mattis porta lorem at volutpat felis placerat Integer et lectus sodale dapibus nunc sedural off metused in elit vel sapien.